Nhập điểm môn Toán:
Nhập điểm môn Ngữ văn:
Nhập điểm môn Ngoại ngữ:
Nhập điểm môn Vật lí (hoặc Lịch sử):
Nhập điểm môn Hóa học (hoặc Địa lí):
Nhập điểm môn Sinh học (hoặc GDCD):
Nhập điểm trung bình cả năm lớp 12:
Nhập điểm khuyến khích (nếu có):
Nhập điểm ưu tiên (nếu có):
Đối tượng học sinh: Hệ THPT Hệ GDTX

Điểm xét tốt nghiệp: